Jump to content
ELFORUM - Forumul electronistilor
aetius

12F508 la 12F629

Recommended Posts

Salutare tuturor...

As dori un ajutor din partea voastra pentru portarea unui cod de la 12F508 la 12f629, precizez ca sunt incepator in ale picului(nivel hobby pe linga casa).

Este un rogerbeep, am instalat Mplab v.2.30 pt. acest cod ,dar ma depaseste.

Multumesc anticipat.

 title "Roger v.1.1 - created by OK1MPE"

 list P=12F508, F=INHX8M
INCLUDE <P12F508.INC>

__config 0FEAH ; _CP_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF 
; ---------------------------------------------------------------------
;
; This software is free for private usage. It was created for HAM radio
; community members. Commercial exploatation is allowed only with
; permission of author.
;
; (C) Petr Bittnar, OK1MPE ([email protected]), CZ, www.qsl.net/ok1mpe
;
; ---------------------------------------------------------------------
;
; History:
; 27.07.10 procesor 12F508 add "K"
; 25.03.01 * v.1.1 - add on/off function	
; 19.03.99 * v.1.0 - first public version
;
; ---------------------------------------------------------------------
;
;**********************************************************************
;* RC int., Tcpu=1us, 12F508 MPASM 2.30           25.3.01 *
;**********************************************************************
;
; Vdd -| U |- Vss
; ptti -|  |- D0
; ptto -|  |- D1
; D2  -|  |- mod

c     equ 0     ;def. c,dc,z - status
dc     equ 1
z     equ 2
d0     equ 0     ;def. GPIO
d1     equ 1
d2     equ 3
mod    equ 2
ptto    equ 4
ptti    equ 5

;definition RAM (registers):
rtcc    equ 1
pc     equ 2
status   equ 3
fsr    equ 4
osccal   equ 5
gpio    equ 6

freq    equ 10
delay   equ 11
temp    equ 12

;**********************************************************************
;*            M A C R O                  *
;**********************************************************************
ton macro freq_,delay_
  movlw  freq_     ;settings parameters (freq and delay)
  movwf  freq      ;
  movlw  delay_     ;
  movwf  delay     ;
  call  gen_ton    ;call subrutine for generation wave
  endm

  org   0       ;reset vector
  movwf  osccal     ;calibration value for RC osc.

;**********************************************************************
;* settings ports, prescaler ...                   *
;**********************************************************************
;ports: 0-output, 1-input
start
  movlw  b'00101011'  ;settings GPIO
  tris  gpio      ;
  clrf  gpio
  movlw  b'10000111'  ;ps 1:256, pull-up
  option

; ------------------------ on/off function ----------------------------
  movlw  .80      ;timer 2s
  movwf  temp      ;(80 x 25)
onoff
  btfsc  gpio,ptti   ;release PTT key?
  goto  main      ;yes goto main
  call  wait      ;
  decfsz temp      ;timer overflow?
  goto  onoff     ;no repeat

roger_off
  goto  roger_off   ;yes turn permanently off

; ------------------------ main rutine -------------------------------
main
  btfsc  gpio,ptti   ;wait for PTT key (press)
  goto  $-1      ;

  call  wait      ;wait a moment

  btfss  gpio,ptti   ;wait for PTT key (release)
  goto  $-1      ;

  bsf   gpio,ptto   ;PTT output = H (TX on)
  call  wait      ;
  call  wait      ;wait 100ms
  call  wait      ;
  call  wait      ;

  clrf  temp
  btfss  gpio,d0    ;read input pins D0-D2
  bsf   temp,0     ;
  btfss  gpio,d1    ;
  bsf   temp,1     ;
  btfss  gpio,d2    ;
  bsf   temp,2     ;

  movfw  temp
  addwf  pc
  goto  typ1      ;typ 1
  goto  typ2      ;typ 2
  goto  typ3      ;typ 3
  goto  typ4      ;typ 4
  goto  typ5      ;typ 5
  goto  typ6      ;typ 6
  goto  typ7      ;typ 7
  goto  typ8      ;typ 8

typ1
  ton   .208,.56    ;800Hz, 70ms
  goto  quit

typ2
  ton   .119,.98    ;1400Hz, 70ms
  goto  quit

typ3		; "K"
  ton   .167,.90    ;1000Hz, 90ms
  call  wait      	 ;
  
  ton   .167,.40  	 ;1000Hz, 40ms
  call  wait      	 ;
 
  ton   .167,.90    ;1000Hz, 90ms
  goto  quit

typ4
  ton   .100,.60    	;1200Hz, 50ms
   ton   .228,.37   ;700Hz, 50ms
   ton   .167,.50   ;1000Hz, 50ms
  goto  quit

typ5
  ton   .167,.70    ;1000Hz, 70ms
  ton   .83,.141    ;2000Hz, 70ms
  goto  quit

typ6
  ton   .83,.141    ;2000Hz, 70ms
  ton   .167,.70    ;1000Hz, 70ms
  goto  quit

typ7
  ton   .208,.40    ;800Hz, 50ms
  ton   .167,.50    ;1000Hz, 50ms
  ton   .139,.60    ;1200Hz, 50ms
  goto  quit

typ8
  ton   .139,.60    ;1200Hz, 50ms
  ton   .167,.50    ;1000Hz, 50ms
  ton   .208,.40    ;800Hz, 50ms
  goto  quit

quit
  call  wait      ;wait a moment
  bcf   gpio,ptto   ;PTT output L (TX off)
  call  wait      ;
  goto  main

;**********************************************************************
;*            S U B R U T I N E S             *
;**********************************************************************
;subrutine: generation wave
gen_ton
  movfw  freq      ;set temp from freq
  movwf  temp      ;
  bsf   gpio,mod    ;modulation = H
loop_hi
  decfsz temp      ;repeat while temp>0
  goto  loop_hi    ;

  movfw  freq      ;set temp from freq
  movwf  temp      ;
  bcf   gpio,mod    ;modulation = L
loop_lo
  decfsz temp      ;repeat while temp>0
  goto  loop_lo    ;

  decfsz delay     ;repeat while delay>0
  goto  gen_ton    ;
  retlw  0

;----------------------------------------------------------------------
;subrutine: wait 25ms
wait
  movlw  .158      ;(256-158)x256us
  movwf  rtcc      ;rtcc=25ms

  movfw  rtcc      ;read rtcc
  btfss  status,z    ;overflow?
  goto  $-2      ;no repeat
  retlw  0       ;

  end

 

Link to post
Share on other sites

Pentru portare trebuie să pui alături cele două foi de catalog - de la 508 și de la 629 .

Ai să observi că :

1. Cuvintele de configurare sunt diferite deci directiva  __CONFIG trebuie modificată în consecință. Atenție la biții de calibrare. 

2. Registrul GPIO are adresa 5 la 629 nu 6 ca la 508.

3. Registrul OSCCAL este în bancul 1 ( la 508 exista un singur banc - 0 ) . Trebuie urmate indicatiile din DS. 

4. Registrul OPTION este usor diferit si se află tot în bancul 1

5. Instrucțiunile TRIS și OPTION nu mai există la 629 , trebuie înlocuite cu MOVF, MOVWF

6. Poate mi-a scăpat ceva 

În concluzie portarea se poate face dar cu ceva muncă și cu multă atenție. 

 

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
   list P=12F629, F=INHX8M
  INCLUDE <P12F629.INC>

  __config _CP_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF

Atia am reusit s-a inteleg si unde s-a fac modificarea...(sau atit am inteles).

In rest ori mai citesc, ori ma dau batut...

Multumesc.

Edited by aetius
Link to post
Share on other sites

N-am vrut să spun din prima postare dar ...

 - Dacă vrei să înveți să programezi microcontrolere cred că nu are rost să muncești cu limbajul de asamblare . E greoi, consumator de timp, există diferențe de la un microcontroler la altul, pot fi probleme de compatibilitate cu bibliotecile de funcții pe care - inevitabil - va trebui să le ”împrumuți” . Orientează-te mai bine spre un limbaj de nivel înalt . O idee pentru PIC - MikroC Pro for PIC de la Mikroelectronica , gratuit pentru până la 2048 linii cod. Și mai sunt multe alte variante atât pentru PIC cât și pentru ATMEL.

- Dacă vrei doar să faci proiectul cumpără pur și simplu un PIC12F508 - e câțiva lei . 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines