Jump to content
ELFORUM - Forumul electronistilor

Ceas cu display LED 8x8 dot matrix si modul DS3231


Kreator
 Share

Recommended Posts

Cum modulele electronice de pe eBay au devenit tot mai ieftine se poate realiza cu acestea un ceas interesant, frumos si util, costul realizarii fiind modic.

Aici se poate vedea un video despre ce poate ceasul sa faca.

Mai multe detalii  despre realizarea acestui ceas gasiti AICI, unde este explicat in detaliu modul de functionare a ceasului.

 

IMG_20181208_114608.thumb.jpg.90da24af113e98a136207340a23fa00d.jpg

 

Astea fiind spuse, hai sa vedem cum facem ceasul. Schema electrica este urmatoarea.

CeaxMax7219.thumb.png.06482a58f10da00723a87cb75933515e.png

 

Dintre particularitatile acestui ceas amintesc:
- afisarea orei si temperaturii, tranzitia acestora facandu-se prin efect de scroll;
- formatul orei este 0-24;
- punctul din fata orei indica daca alarma este on/off;
- folosirea a 4 butoane:  up, down, mod si alarma;
- butonul mod selecteaza ce se afiseaza;
- cu butoanele up si down se modifica ceea ce este afisat;
- butonul alarma are doua functii: seteaza modul on/off al alarmei (si-l afiseaza pe display prin pct-ul dinaintea orelor) si opreste soneria atunci cand aceasta suna.
- ceasul are doua moduri de afisare: doar a orei sau ora si temperatura selectabile din meniu prin setarea parametrului " ºC ";
- reglarea intensitatii luminoase in 16 trepte prin setarea parametrului " Br ";
- memorarea starii alarmei, a intensitatii luminoase si a modului de afisare, acestea nefiind afectate de interuperea alimentarii.

 

Hex-ul necesar este urmatorul  Ceas_MAX7219_PIC1824.hex

Pentru cei ce vor sa adauge functionalitati noi sau sa foloseasca alt tip de PIC, progamul necesar facut in mikroBasic este:

program Ceas_MAX7219_PIC1824

' Declarations section 
Const cnfgww As Byte = %11010000     'Adress for write DS3231
Const cnfgwr As Byte = %11010001     'Adress for read DS3231
const MAX7219_TEST as byte =0x0F
const MAX7219_BRIGHTNESS as byte = 0x0A
const MAX7219_SCAN_LIMIT as byte = 0x0B
const MAX7219_DECODE_MODE as byte = 0x09
const MAX7219_SHUTDOWN as byte  = 0x0C
const mxbt As Byte[11]  =(0, 23, 59, 31, 12, 99, 59, 23, 59, 15, 1)      ' max value
const mnbt As Byte[11]  =(0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)      ' min value
const stadrs As Byte[11] =(0, 0x02, 0x01, 0x04, 0x05, 0x06,
                0x00, 0x09, 0x08, 0x0B, 0x0D)         ' Adress data RTC

const alfabet as byte [16] [8]= (( 30, 63, 51, 51, 51, 51, 63, 30),   '0
                 ( 6, 14, 30,  6,  6,  6,  6, 15),   '1
                 ( 30, 63, 35,  6, 12, 24, 63, 63),   '2
                 ( 30, 63, 35, 14, 14, 35, 63, 30),   '3
                 ( 6, 14, 30, 54, 54, 63,  6, 15),   '4
                 ( 62, 63, 48, 62, 51,  3, 63, 30),   '5
                 ( 30, 63, 48, 62, 51, 51, 63, 30),   '6
                 ( 63, 63,  3,  6, 12, 12, 12, 12),   '7
                 ( 30, 63, 51, 30, 51, 51, 63, 30),   '8
                 ( 30, 63, 51, 51, 31,  3, 63, 30),   '9
                 ( 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0),   'blank
                 ( 0,  3,  3,  0,  0,  3,  3,  0),   'dp
                 (120, 124, 68, 64, 64, 68, 124, 120),   'C
                 ( 56, 109, 109, 109, 57,  1,  1,  0),   '`
                 ( 62, 63, 51, 62, 51, 51, 63, 62),   'B
                 ( 0,  0, 27, 31, 28, 24, 24, 24))   'r

Dim CS as sbit at RC3_bit                  'Chip Select pin for MAX7219
CS_Direction as sbit at TRISC3_bit
Dim Soft_I2C_Sda as sbit at RC5_bit             'SDA pin for DS3231
Dim Soft_I2C_Scl as sbit at RC4_bit             'SCL pin for DS3231
Dim Soft_I2C_Sda_Direction as sbit at TRISC5_bit
Dim Soft_I2C_Scl_Direction as sbit at TRISC4_bit
Dim i,j, x, y, yy, bright, m, s_, z_, u, dp, str as byte
Dim k, k0, k1, k4, k5, al as byte
Dim flgal, flsh, x0, x1, x5, flgint, pflgint as bit
Dim ma, sa, za, uua, utmp, ztmp, stmp, ltmp, rtmp, mtmp as byte[8]
Dim dsp, th_dsp, h_dsp as byte[32]
Dim s0, s1, m0, m1, h0, h1, ah0, ah1, am0, am1 As Byte
Dim d0, d1, mo0, mo1, y0, y1, th0, th1, br1, br0 As Byte
Dim btset, btmod, btvar, btmp, grc As Bytesub function I2CR(dim byref adress as byte) as byte   ' Read value from RTC
  Soft_I2C_Start()                   ' Issue start signal
  Soft_I2C_Write(cnfgww)                ' Address DS3221 datasheet
  Soft_I2C_Write(adress)                ' Go to adresa
  Soft_I2C_Start()                   ' Issue repeated start signal
  Soft_I2C_Write(cnfgwr)                ' Address for reading R/W=1
  result = Soft_I2C_Read(0)              ' Read with NAK
  Soft_I2C_Stop()                   ' Stop
end sub

sub procedure I2CW(dim adress, value as byte)      ' Write value in TRC
  Soft_I2C_Start()                   ' Issue start signal
  Soft_I2C_Write(cnfgww)                ' Address
  Soft_I2C_Write(adress)                ' Go to adresa
  Soft_I2C_Write(value)                ' Write valoare
  Soft_I2C_Stop()                   ' Stop
end sub

sub procedure read_RTC()    ' Read some data from RTC
  btmp=0x00
  btmp=I2CR(btmp)      'sec
  s0 = btmp Mod 16
  s1 = btmp / 16
  btmp=0x01
  btmp=I2CR(btmp)      'min
  m0 = btmp Mod 16
  m1 = btmp / 16
  btmp=0x02
  btmp=I2CR(btmp)      'hour
  h0 = btmp Mod 16
  h1 = btmp / 16
  btmp=0x04
  btmp=I2CR(btmp)      'day
  d0 = btmp Mod 16
  d1 = btmp / 16
  btmp=0x05
  btmp=I2CR(btmp)      'mounth
  mo0 = btmp Mod 16
  mo1 = btmp / 16
  btmp=0x06
  btmp=I2CR(btmp)      'year
  y0 = btmp Mod 16
  y1 = btmp / 16
  btmp=0x08
  btmp=I2CR(btmp)      'almin
  am0 = btmp Mod 16
  am1 = btmp / 16
  btmp=0x09
  btmp=I2CR(btmp)      'alhour
  ah0 = btmp Mod 16
  ah1 = btmp / 16
  btmp=0x11
  btmp=I2CR(btmp)      'temp
  th0 = btmp Mod 10
  th1 = btmp / 10
  btmp=0x0B
  bright=I2CR(btmp)     ' brightness
  br0 = bright Mod 16
  br1 = bright / 16
  btmp=0x0C
  al=I2CR(btmp)       ' set alarm On/Off
  btmp=0x0F
  btmp=I2CR(btmp)      ' flag alarm
  flgal=btmp.0
  btmp=0x0D
  btmp=I2CR(btmp)      ' Temperature On/Off
  grc=btmp
end sub

sub procedure maxCMD (dim address, value as byte) ' Send command to MAX7219
  CS = 0
  for i = 0 to 3
    SPI_Write(address)    '// Send address.
    SPI_Write(value)     '// Send the value.
  next i
  CS = 1
end sub

sub procedure max7219_init()      ' Initialize MAX7219
  maxCMD(MAX7219_TEST, 0x01)     ' Test mode
  maxCMD(MAX7219_TEST, 0x00)     ' Finish test mode
  maxCMD(MAX7219_DECODE_MODE, 0x00) ' Disable BCD mode
  maxCMD(MAX7219_BRIGHTNESS, bright) ' Use lowest intensity
  maxCMD(MAX7219_SCAN_LIMIT, 0x0f)  ' Scan all digits
  maxCMD(MAX7219_SHUTDOWN, 0x01)   ' Turn on chip
end sub

'Prepare hour data
 sub procedure prepare_to_show_hour(dim m, s_, z_, u, dp1, al1 as byte)
   for i = 0 to 7
     ma[i] = alfabet[m] [i]
     sa[i] = alfabet[s_] [i]
     za[i] = alfabet[z_] [i]
     uua[i] = alfabet[u] [i]
   next i
  
   for i = 0 to 7
     utmp[i]=uua[i]
   next i
  
   for i = 0 to 7
     utmp[i].7 =za[i].0
   next i

   for i = 0 to 7
     ztmp[i]=za[i]>>1
   next i
  
   for i = 0 to 7
     ztmp[i].6 = alfabet[10 + dp1] [i]. 0
     ztmp[i].7 = alfabet[10 + dp1] [i]. 1
   next i

  for i = 0 to 7
     stmp[i]=sa[i]<<1
   next i
   
   for i = 0 to 7
     mtmp[i]=ma[i]
   next i
   
   mtmp[0].7=al1
  
   for i = 0 to 7
     h_dsp[i]  = utmp[i]
     h_dsp[i+8] = ztmp[i]
     h_dsp[i+16] = stmp[i]
     h_dsp[i+24] = mtmp[i]
   next i

end sub

'Prepare Temperature data
sub procedure prepare_to_show_temp(dim z_, u as byte)
   for i = 0 to 7
     za[i] = alfabet[z_] [i]
     uua[i] = alfabet[u] [i]
   next i

   for i = 0 to 7
     mtmp[i] = za[i] >>1
   next i
  
   for i = 0 to 7
     stmp[i]=uua[i]
   next i
   
   for i = 0 to 7
     stmp[i].7 =za[i].5
   next i
  
   for i = 0 to 7
     ztmp[i] = alfabet[13] [i]
   next i

   for i = 0 to 7
     utmp[i] = alfabet[12] [i] <<1
   next i

   for i = 0 to 7
     th_dsp[i]  = utmp[i]
     th_dsp[i+8] = ztmp[i]
     th_dsp[i+16] = stmp[i]
     th_dsp[i+24] = mtmp[i]
   next i
end sub

sub procedure temp2hour     'Scroll from temperature to hour
   for i = 0 to 7
     th_dsp[i+24] = th_dsp[i+24] << 1
     th_dsp[i+24].0 = th_dsp[i+16].7

     th_dsp[i+16] = th_dsp[i+16] << 1
     th_dsp[i+16].0 = th_dsp[i+8].7

     th_dsp[i+8] = th_dsp[i+8] << 1
     th_dsp[i+8].0 = th_dsp[i].7

     th_dsp[i] = th_dsp[i] << 1
     th_dsp[i].0 = h_dsp[24+i].7

     h_dsp[i+24] = h_dsp[i+24] << 1
     h_dsp[i+24].0 = h_dsp[i+16].7
     h_dsp[i+16] = h_dsp[i+16] << 1
     h_dsp[i+16].0 = h_dsp[i+8].7
     h_dsp[i+8] = h_dsp[i+8] << 1
     h_dsp[i+8].0 = h_dsp[i].7
     h_dsp[i] = h_dsp[i] << 1

   next i
   for i = 0 to 31
     dsp[i] = th_dsp[i]
   next i
end subsub procedure hour2temp         'Scrool from hour to temperature

   for i = 0 to 7
     h_dsp[i+24] = h_dsp[i+24] << 1
     h_dsp[i+24].0 = h_dsp[i+16].7

     h_dsp[i+16] = h_dsp[i+16] << 1
     h_dsp[i+16].0 = h_dsp[i+8].7
    
     h_dsp[i+8] = h_dsp[i+8] << 1
     h_dsp[i+8].0 = h_dsp[i].7
    
     h_dsp[i] = h_dsp[i] << 1
     h_dsp[i].0 = th_dsp[24+i].7
     
     th_dsp[i+24] = th_dsp[i+24] << 1
     th_dsp[i+24].0 = th_dsp[i+16].7
     th_dsp[i+16] = th_dsp[i+16] << 1
     th_dsp[i+16].0 = th_dsp[i+8].7
     th_dsp[i+8] = th_dsp[i+8] << 1
     th_dsp[i+8].0 = th_dsp[i].7
     th_dsp[i] = th_dsp[i] << 1
     
   next i
   for i = 0 to 31
     dsp[i] = h_dsp[i]
   next i
end sub

sub procedure up_down()         'Procedure for Button Up or Button Down
  if x0 = 1 then
    if btset = 6 then
     I2CW(btmod, 0)
    else
     btvar = I2CR(btmod)
     btvar = bcd2dec(btvar)
     if btvar = mnbt[btset] Then
       btvar = mxbt[btset]
     else
       btvar = btvar - 1
     end if
     I2CW(btmod, dec2bcd(btvar))
    end if
    x0 = 0
  end if
  
  if x1 = 1 then
    if btset = 6 then
     I2CW(btmod, 0)
    else
     btvar = I2CR(btmod)
     btvar = bcd2dec(btvar)
     if btvar = mxbt[btset] Then
       btvar = mnbt[btset]
     else
       btvar = btvar + 1
     end if
     I2CW(btmod, dec2bcd(btvar))
    end if
    x1 = 0
  end if
end sub

sub procedure prepare_2_show_data    ' Prepare data for send to MAX7219
   for i = 0 to 31
     dsp[i] = h_dsp[i]
   next i
end sub

sub procedure send_2_display()      ' Send data to MAX7219
  for i = 0 to 7
    CS = 0              ' Begin transfer.
    SPI_Write(i+1)          ' Send address.
    SPI_Write(dsp[i+24])       ' Send the value.
    SPI_Write(i+1)          ' Send address.
    SPI_Write(dsp[i+16])       ' Send the value.
    SPI_Write(i+1)          ' Send address.
    SPI_Write(dsp[i+8])       ' Send the value.
    SPI_Write(i+1)          ' Send address.
    SPI_Write(dsp[i])        ' Send the value.
    CS = 1              ' Finish transfer.
  next i
end sub

sub procedure show_data()        ' Show received data
  prepare_2_show_data
  send_2_display()
end sub

sub procedure alarm           ' Buzz if PORTC1 = 1
  PORTC.1 =flgal and al.0 and PORTA.2
end sub


sub procedure init_main()

  OSCCON = %11111111  ' MCU clock at 16 MHz
  ANSELA = %00000000  ' All I/O pins of the PORTA are configured as digital
  ANSELC = %00000000  ' All I/O pins of the PORTC are configured as digital
  CM1CON0 = %00000000  ' Disbale comparator
  CM2CON0 = %00000000  ' Disbale comparator
  TRISA  = %11111111  ' PORTA All Inputs
  TRISC  = %00000000  ' PORTC All Outputs

  APFCON0.SDOSEL = 0
  APFCON0.SSSEL = 1

  INTCON.GIE  = 1    ' Enables all unmasked interrupts
  INTCON.PEIE = 0    ' Disables all peripheral interrupts
  INTCON.T0IE = 1    ' Enables the TMR0 interrupt
  INTCON.INTE = 1    ' Enables the RA2/INT external interrupt
  INTCON.IOCIE = 0    ' Disables the PORTA change interrupt
  INTCON.T0IF = 0    ' TMR0 register did not overflow
  INTCON.INTF = 0    ' The RA2/INT external interrupt did not occur
  INTCON.IOCIF = 0    ' None of the PORTA <5:0> pins have changed state


  OPTION_REG.WUE  = 0 ' PORTA pull-ups are enabled by individual port latch values
  OPTION_REG.INTEDG = 0 ' Interrupt on rising/falling edge of RA2/INT pin
  OPTION_REG.T0CS  = 0 ' set Timer0 clock source to internal
  OPTION_REG.T0SE  = 1 ' Increment on high-to-low transition on RA2/T0CKI pin
  OPTION_REG.PSA  = 0 ' asign prescaler to Timer 0
  OPTION_REG.PS2  = 1 ' asign prescaler value
  OPTION_REG.PS1  = 1 ' asign prescaler value
  OPTION_REG.PS0  = 1 ' asign prescaler value
  WPUA = %00111111    ' Pull-ups PORTA to be enabled
  
  SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV4, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH)
  Soft_I2C_Init()     ' Initialize I2C module
  SPI1_Init()       ' Initialize SPI module
  btmp=0xB        ' Set brtightness adress
  bright=I2CR(btmp)    ' Read brtightness value
  grc=0          ' Read Temp_On/Off value
  btmp=0xC        ' Set alarm on/off adress
  al=I2CR(btmp)      ' Read alarm on/off value
  max7219_init()     ' Initialize MAX7219 module
  PORTC.1 = 0       ' Do not start alarm on start_up
  I2CW(0xA,%10000000)   ' Alarm when hours, minutes, and seconds match
  I2CW(0x0E,0)      ' Square wave is output on the INT/SQW pin
  TRISC.1 = 0       ' Because SPI1_Init make PORTC1 as input
  str = 0
  j = 0
  y = 0
  k = 0
  x = 0
  x0 = 0
  x1 = 0
  x5 = 0
  flgint = 0
  pflgint = 0
  flgal = 0
  dp = 0
  btset = 0
  CS=1
end sub


sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO

  if INTCON.INTF = 1 then
    flgint = not flgint
    OPTION_REG.INTEDG = not OPTION_REG.INTEDG
    dp.0 = not dp.0
    k = k + 1
    if k = 23 then k = 0 end if
    INTCON.INTF = 0
  End if

  
  if INTCON.T0IF = 1 then
    TMR0 = 61
    if flgal and al.0 and porta.2 then
    end if
    y = y + 1
    if y = 20 then flsh = not flsh y = 0 end if


   ' buton mod
   if Button(PORTA, 4, 1, 1) then
     k4 = 255
   end if
   if k4 and Button(PORTA, 4, 1, 0) then
     btset = btset + 1
     if btset= 11 then btset= 0 end if
     btmod = stadrs[btset]
     k4 = 0
   end if
   ' Button Up
   if btset <> 0 then
     if Button(PORTA, 0, 1, 1) then
      k0 = 255
     end if
     if k0 and Button(PORTA, 0, 1, 0) then
      k0 = 0
      x0 = 1
     end if
   end if
   ' Button Down
   if btset <> 0 then
     if Button(PORTA, 1, 1, 1) then
      k1 = 255
     end if
     if k1 and Button(PORTA, 1, 1, 0) then
      k1 = 0
      x1 = 1
     end if
   end if
   ' Button Al On/Off
   if Button(PORTA, 5, 1, 1) then
     k5 = 255
   end if
   if k5 and Button(PORTA, 5, 1, 0) then
     x5 = 1
     k5 = 0
   end if

   INTCON.T0IF = 0
  End if

end sub

main:
'  Main program
  delay_ms(100)
  init_main()

  while TRUE
    select case btset
        case 0  ' show alt hour & temperature
          if flgint <> pflgint then
            pflgint = flgint
            read_RTC()
            prepare_to_show_hour(h1, h0, m1, m0, dp, al )
            prepare_to_show_temp(th1, th0)
            if grc = 1 then
             if k<=16 then
               if k=16 then
                dp = 1
                prepare_to_show_hour(h1, h0, m1, m0, dp, al )
                for yy = 0 to 31
                  hour2temp
                  send_2_display()
                  delay_ms(30)
                  alarm()
                next yy
               else
                prepare_2_show_data
                send_2_display()
                alarm()
               end if
             else
               if k=22 then
                dp = 1
                prepare_to_show_hour(h1, h0, m1, m0, dp, al )
                for yy = 0 to 31
                  temp2hour
                  send_2_display()
                  delay_ms(30)
                  alarm()
                next yy
               else
                prepare_to_show_temp(th1, th0)
                for i = 0 to 31
                  dsp[i] = th_dsp[i]
                next i
                send_2_display()
                alarm()
               end if

             end if
            else
             show_data
             alarm()
            end if
          end if
        case 1
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            h1 = 10
            h0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(h1, h0, m1, m0, 1, 0 )
          show_data()
          up_down()

        case 2
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            m1 = 10
            m0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(h1, h0, m1, m0, 1, 0 )
          show_data()
          up_down()

        case 3
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            d1 = 10
            d0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(d1, d0, mo1, mo0, 0, 0 )
          show_data()
          up_down()
          
        case 4
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            mo1 = 10
            mo0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(d1, d0, mo1, mo0, 0, 0 )
          show_data()
          up_down()
          
        case 5
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            y1 = 10
            y0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(2, 0, y1, y0, 0, 0 )
          show_data()
          up_down()
          
        case 6
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            s1 = 10
            s0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(10, 10, s1, s0, 1, 0 )
          show_data()
          up_down()
          
        case 7
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            ah1 = 10
            ah0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(ah1, ah0, am1, am0, 1, 1 )
          show_data()
          up_down()
          
       case 8
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            am1 = 10
            am0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(ah1, ah0, am1, am0, 1, 1 )
          show_data()
          up_down()
          
        case 9
          read_RTC()
           if flsh = 0 then
            br1 = 10
            br0 = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(14, 15, br1, br0, 1, 0 )
          show_data()
          up_down()
          read_RTC()
          maxCMD(MAX7219_BRIGHTNESS, bcd2dec(bright))
          
        case 10
          read_RTC()
          if flsh = 0 then
            grc = 10
          end if
          prepare_to_show_hour(13, 12, 0, grc, 1, 0 )
          show_data()
          up_down()

    end select
    
    if x5 = 1 then
      x5 = 0
      if al <> 0 then
       al = 0
      else
        al = 1
      end if
      while not k5.0
         prepare_to_show_hour(ah1, ah0, am1, am0, 1, 1 )
         show_data()
      wend
      I2CW(0xc,dec2bcd(al))  ' Alarm On/Off
      I2CW(0xf,dec2bcd(0x0)) ' Clear alarm flag
    end if
    
    alarm()
    
  wend
end.

 

Edited by Kreator
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Arată bine ceasul, îmi plac caracterele îngroșate și scrolul. Cum ți s-a părut precizia pe partea de temperatură ? M-am jucat și eu cu acel rtc dar am folosit ca senzor un DHT11 și 22 în ideea de a avea și umiditate, dar e un avantaj al DS3231 că oferă și informație termică.

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, x_dadu said:

Arată bine ceasul, îmi plac caracterele îngroșate și scrolul. Cum ți s-a părut precizia pe partea de temperatură ?

Si mie imi plac caracterele "bold"-uite! :) Mi-a luat ceva timp pana le-am creat asa cum imi plac mie adica sa dea bine atat de aproape cat si de la distanta fiindca ceasul va sta outdoor pe terasa de vara.

Precizia temperaturii depinde de locul unde e montat modulul DS3231. Daca este in interiorul carcasei ceasului, acesta indica (la mine) cam cu 3 - 5 grade Celsius in plus. Asta deoarece afisajul si regulatorul de tensiune genereaza caldura si incalzeste interiorul carcasei. Daca modulul RTC se monteaza pe exteriorul carcasei ai sa fie in contact cu aerul din mediul ambiant atunci precizia este buna.

Edited by Kreator
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
3 minutes ago, Thunderer2018 said:

 

 

Daca nu aveti Pickit3, va ramane sa adaptati codul altui controller.

 adaptarea trebuie facuta in softul programatorului sau si in controller? 

 

 

Edited by minel
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines