Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor
Sign in to follow this  
kinderu56

litrometru pic 16f 676

Recommended Posts

litrometru pic 16f 676 nu vrea sa functioneze in simulare sau este hexul gresit ,poate ma puteti ajuta

 

sa ii dau de cap ca la partea de soft sunt praf. multumesc

 

litometru.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu are sursa acolo. Numai HEX-uri. Cateva, banuiesc ca poti incerca sa vezi care merge. Poate ala Blink?

 

Cel mai bun simulator e o placuta de test (breadboard).

Share this post


Link to post
Share on other sites

In acel folder, de fapt este un proiect mikroPascal for PIC complet, cu fisier sursa.

 

Fisierul sursa este urmatorul:

program bakometr;

const
  stNormal : byte = 1;
  stCalibr : byte = 2;
  AdrHi : byte = 2;
  litr : array [0..AdrHi] of byte = (0, 127, 255);

var
  C1 : sbit at porta.2;
  C2 : sbit at porta.5;
  C3 : sbit at porta.1;
  
  SW : sbit at porta.3;
  i, j, cc: byte;
  V : word; absolute 0x40;
  Vhi : byte; absolute 0x41;
  VLo : byte; absolute 0x40;
  V100 : word;
  
  L100, L10, L1 : byte;
  dat : array [0..AdrHi] of byte;
  mode : byte;
  calibrN : byte;
  sign : byte;

procedure Razr(V : integer);
begin
 sign := V < 0;
 sign := 0;
 L100 := V div 100;
 V100 := V mod 100;
 L10:= V100 div 10;
 L1 := V100 mod 10;
end;
  
procedure Led(i: short);
begin
 if I=0 then begin
  portc:=$04;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=1 then begin
  portc:=$2D;
  porta.4:=1;
 end;
 if I=2 then begin
  portc:=$22;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=3 then begin
  portc:=$28;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=4 then begin
  portc:=$09;
  porta.4:=1;
 end;
 if I=5 then begin
  portc:=$18;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=6 then begin
  portc:=$10;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=7 then begin
  portc:=$0D;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=8 then begin
  portc:=$00;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=9 then begin
  portc:=$08;
  porta.4:=0;
 end;
end;

procedure delay10;
begin
 delay_ms(10);
end;

procedure ReadData;
begin
 for i := 0 to AdrHi do dat[i]:=EEPROM_Read(i);
end;

begin
 porta := %00000000;
 trisa := %11001001;
 portc := %11111111;
 trisc := %00000000;
 wpua := %00000001;
 cmcon := %00000111;
 ansel := %00000001;
 adcon0:= %00000000;
 adcon1:= %00110000;
 
 mode:=stNormal;
 ReadData;
 ADC_Init;
 i := 0;
 while true do
 begin
  inc(I);
  if mode = stNormal then
  begin
   {if (i.7) and (V<22) then
   begin
    C1:=0;
    C2:=0;
    C3:=0;
   end; }
   if i=0 then
   begin
    V:=ADC_Read(0);
    V:=V shr 2;
    if V<=dat[AdrHi] 
     then V:=litr[adrHi]
     else begin
      if V>=dat[0] 
       then V:=litr[0]
       else begin
        for j:=0 to AdrHi-1 do
         if (V<=dat[j]) and (V>dat[j+1]) then cc:=j;
        if cc=AdrHi
         then V:=Litr[AdrHi]
         else begin
          V:= (dat[cc]-V);
          j:=(Litr[cc+1]-Litr[cc]);
          V:= V * j;
          j:=(dat[cc]-dat[cc+1]);
          V:= V / j;
          V:= V + litr[cc];
         end;
       end;
     end;
    
    Razr(V);
(*
    sign := V < 0;
    L100 := V div 100;
    V100 := V mod 100;
    L10:= V100 div 10;
    L1 := V100 mod 10;
*)
    //L10 := V div 10;
    //L1 := V mod 10;

    if (SW = 0) then
     begin
     delay_ms(3000);
     begin
      C1 := 1;
      C2 := 1;
      C3 := 1;
      portc := $3B;
      porta.4 := 1;
     
      calibrN := 0;
      mode := stCalibr;
      delay10;
      repeat until SW = 1;
     end;
     delay10;
    end;
   end;
  end;
  
  if mode = stCalibr then
  begin
   Razr(litr[calibrN]);
(*
   //sign := litr[calibrN] < 0;
   L100 := litr[calibrN] div 100;
   V100 := litr[calibrN] mod 100;
   L10 := V100 div 10;
   L1  := V100 mod 10;
*)
   if i > 127 then
   begin
    C1 := 0;
    C2 := 0;
    C3 := 0;
   end;
   if SW = 0 then
   begin
    delay10;
    repeat until SW = 1;
    delay10;
    V:=adc_read(0);
    V:=V shr 2;
    EEPROM_Write(calibrN,VLo);
    inc(calibrN);
    if calibrN>AdrHi then
    begin
      mode:= stNormal;
      CalibrN:=0;
      delay10;
      delay10;
      delay10;
      delay10;
      ReadData;
    end;
   end;
  end;
  
  delay10();
  cc := i mod 3;
  if cc = 2 then begin
   C1 := 0;
   C2 := 0;
   {if sign then begin
    portc := $3B;
    porta.4 := 1;
   end else }
    Led(L100);
   C3 := 1;
  end else if cc = 1 then begin
   C1 := 0;
   C3 := 0;
   Led(L10);
   C2 := 1;
  end else
  begin
   C2 := 0;
   C3 := 0;
   Led(L1);
   C1 := 1;
  end;

 end;


end.
Edited by mars01

Share this post


Link to post
Share on other sites

nu am timp astazi sa merg sa cumpar picul daia am incercat sa vad daca merge in proteus sa nu le cumpar degeaba sa stea aruncate prin sertar, mam gandesc ca am eu geva probleme cu proteusul si nu functioneaza

Edited by kinderu56

Share this post


Link to post
Share on other sites

Din cate se pare, da.

16F684 are mai multa memorie (flash si SRAM) cat si mai multe module.

 

Dar va trebui sa deschizi proiectul mikroPascal, sa modifici in proprietati registrii CONFIG (s-ar putea sa fie la fel dar nu este sigur) cat si sa schimbi numele uC-ului vechi cu cel nou. In programul efectiv trebuie dezactivat comparatorul suplimentar care se gaseste in 16F684.

Apoi recompilezi si folosesti fisierul .HEX generat.

Edited by mars01

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aproape de fiecare data cand cineva vine si zice ca programul ii merge simulat in Proteus dar nu merge in realitate, este o problema de configurare registri ...

Poate ai noroc si functioneaza si in realitate, dar nu este o garantie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Programul modificat pentru 16F684.

A trebuit umblat la comparatoare, registrul CMCON a devenit CMCON0 si CMCON1 pentru ca 16F684 are 2 comparatoare spre deosebire de 16F676 care are doar unul singur.

Acestea sunt singurele modificari (in afara de modificarea registrilor CONFIG din meniul mikroPascal de configurare a proiectului).

program bakometr;

const
  stNormal : byte = 1;
  stCalibr : byte = 2;
  AdrHi : byte = 2;
  litr : array [0..AdrHi] of byte = (0, 127, 255);

var
  C1 : sbit at porta.2;
  C2 : sbit at porta.5;
  C3 : sbit at porta.1;
  
  SW : sbit at porta.3;
  i, j, cc: byte;
  V : word; absolute 0x40;
  Vhi : byte; absolute 0x41;
  VLo : byte; absolute 0x40;
  V100 : word;
  
  L100, L10, L1 : byte;
  dat : array [0..AdrHi] of byte;
  mode : byte;
  calibrN : byte;
  sign : byte;

procedure Razr(V : integer);
begin
 sign := V < 0;
 sign := 0;
 L100 := V div 100;
 V100 := V mod 100;
 L10:= V100 div 10;
 L1 := V100 mod 10;
end;
  
procedure Led(i: short);
begin
 if I=0 then begin
  portc:=$04;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=1 then begin
  portc:=$2D;
  porta.4:=1;
 end;
 if I=2 then begin
  portc:=$22;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=3 then begin
  portc:=$28;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=4 then begin
  portc:=$09;
  porta.4:=1;
 end;
 if I=5 then begin
  portc:=$18;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=6 then begin
  portc:=$10;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=7 then begin
  portc:=$0D;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=8 then begin
  portc:=$00;
  porta.4:=0;
 end;
 if I=9 then begin
  portc:=$08;
  porta.4:=0;
 end;
end;

procedure delay10;
begin
 delay_ms(10);
end;

procedure ReadData;
begin
 for i := 0 to AdrHi do dat[i]:=EEPROM_Read(i);
end;

begin
 porta := %00000000;
 trisa := %11001001;
 portc := %11111111;
 trisc := %00000000;
 wpua := %00000001;
 cmcon0 := %00000111;
 cmcon1 := %00000111;
 ansel := %00000001;
 adcon0:= %00000000;
 adcon1:= %00110000;
 
 mode:=stNormal;
 ReadData;
 ADC_Init;
 i := 0;
 while true do
 begin
  inc(I);
  if mode = stNormal then
  begin
   {if (i.7) and (V<22) then
   begin
    C1:=0;
    C2:=0;
    C3:=0;
   end; }
   if i=0 then
   begin
    V:=ADC_Read(0);
    V:=V shr 2;
    if V<=dat[AdrHi] 
     then V:=litr[adrHi]
     else begin
      if V>=dat[0] 
       then V:=litr[0]
       else begin
        for j:=0 to AdrHi-1 do
         if (V<=dat[j]) and (V>dat[j+1]) then cc:=j;
        if cc=AdrHi
         then V:=Litr[AdrHi]
         else begin
          V:= (dat[cc]-V);
          j:=(Litr[cc+1]-Litr[cc]);
          V:= V * j;
          j:=(dat[cc]-dat[cc+1]);
          V:= V / j;
          V:= V + litr[cc];
         end;
       end;
     end;
    
    Razr(V);
(*
    sign := V < 0;
    L100 := V div 100;
    V100 := V mod 100;
    L10:= V100 div 10;
    L1 := V100 mod 10;
*)
    //L10 := V div 10;
    //L1 := V mod 10;

    if (SW = 0) then
     begin
     delay_ms(3000);
     begin
      C1 := 1;
      C2 := 1;
      C3 := 1;
      portc := $3B;
      porta.4 := 1;
     
      calibrN := 0;
      mode := stCalibr;
      delay10;
      repeat until SW = 1;
     end;
     delay10;
    end;
   end;
  end;
  
  if mode = stCalibr then
  begin
   Razr(litr[calibrN]);
(*
   //sign := litr[calibrN] < 0;
   L100 := litr[calibrN] div 100;
   V100 := litr[calibrN] mod 100;
   L10 := V100 div 10;
   L1  := V100 mod 10;
*)
   if i > 127 then
   begin
    C1 := 0;
    C2 := 0;
    C3 := 0;
   end;
   if SW = 0 then
   begin
    delay10;
    repeat until SW = 1;
    delay10;
    V:=adc_read(0);
    V:=V shr 2;
    EEPROM_Write(calibrN,VLo);
    inc(calibrN);
    if calibrN>AdrHi then
    begin
      mode:= stNormal;
      CalibrN:=0;
      delay10;
      delay10;
      delay10;
      delay10;
      ReadData;
    end;
   end;
  end;
  
  delay10();
  cc := i mod 3;
  if cc = 2 then begin
   C1 := 0;
   C2 := 0;
   {if sign then begin
    portc := $3B;
    porta.4 := 1;
   end else }
    Led(L100);
   C3 := 1;
  end else if cc = 1 then begin
   C1 := 0;
   C3 := 0;
   Led(L10);
   C2 := 1;
  end else
  begin
   C2 := 0;
   C3 := 0;
   Led(L1);
   C1 := 1;
  end;

 end;

end.

Proiectul incluzand is fisierul .HEX este aici.

Edited by mars01

Share this post


Link to post
Share on other sites

cel cu leduri sigur functioneaza si fizic osa il incerc si pe o placa test , iar cea cu digiti, asta nu functioneaza nici in proteus


la prima pornire in proteus se aprind segmentele G de la ambi digiti si dupaia ramane aprins doar digiti 1 si afiseaza litera U si asa ramane sa vad daca am timp sa il arunc si pe o placa test dar banuiesc ca se comporta la fel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Afisajul este cu anod comun, in simularea ta este cu catod comun.

Sunt mai multe scheme in folderul atasat de tine, in una butonul de calibrare este pus pe pinul 4, in alta pe 13 si probabil ca trebuie gasit hexul corespunzator schemei.

Proiectul testat de mine,care afiseaza corect, este cel slavat cu denumirea ok 2, cu hexul de pe calea "Litrometru\New folder\bakometr 2\bak2.hex" din arhiva atasata la postarea #1 si cu afisaj cu anod comun.

Calibrarea se face din buton, zero insemnand cea mai mare tensiune de pe intrarea analogica si 40l corespunde celei mai mici tensiuni.

Pe intrarea analogica am pus un potentiometru de 10k conectat la 5V.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DA este ok acuma functioneaza ,nu am fost eu atent la tipul de lcd, cu anod comun referitor la hexul pentru pic 16f684 acesta tot nu functioneaza am incercat si cu lcd cu anod comul si cu catod comun si face la fel doar ca pe celalalt digit , ce nu integ eu prea bine este partea cu calibrarea ,potentiometrul lai pus pe pinul 12 ,ce rol are mai exact?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu stiu daca pentru mine era intrebarea, insa o sa-ti spun ca potentiometrul din simulare reprezinta sonda de nivel din rezervorul de benzina.

Pentru o indicatie cat mai aproape de realitate, trebuie facuta calibrarea.

In functie de versiunea de hex, ea se face pentru fiecare doi sau patru litri de combustibil adaugati in rezervor.

Calibrarea se face la montarea dispozitivului pe masina sau in cazul in care se inlocuieste sonda de nivel.

Cand rezervorul este gol, se apasa butonul de calibrare, apoi se aduga doi litri de combustibil si se apasa din nou butonul, pe afisaj la fiecare apasare este afisata cantitatea de combustibil pentru care se face calibrarea la acel moment.

Valorile citite de pe intrarea analogica pentru fiecare apasare de buton sunt retinute in eprom, iar asta inseamna ca daca calibrarea este corect realizata, la urmatoarea alimentare a montajului (folosire) nu mai este nevoie de calibrare.

Calibrarea este incheiata cand se ajunge la 40 de litri.

Se pare ca exista prin arhiva si hexuri pentru rezervoare mai mari.

post-179738-0-14559000-1510343727_thumb.jpg

Edited by Elison

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×