Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

loleksibolek

Membru activ
 • Content count

  512
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

55 Se poate si mai bine

About loleksibolek

 • Rank
  Amiba

Profile Information

 • Locatie
  Fagaras

Recent Profile Visitors

256 profile views
 1. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  valabil
 2. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  valabil
 3. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  valabil
 4. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  valabil
 5. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  Valabil
 6. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  Convertizor ABB 4kw- trifazat,folosit aproximativ un an,fara probleme. 900 lei,nou a fost 2300.Sau schimb cu convertizor monofazat220v intrare-iesire trifazata. Lc-metru cu pic Cutia e facuta la repezeala de mine,pot sa-l scot din ea,e cumpărat de aici de pe forum-40 lei Necesită alimentator. Diverse,le dau ca bonus. Tweeter,nou. Cabluri diverse. Leduri,bune toate,unele noi. Diverse alte maruntisuri.
 7. loleksibolek

  Tag 125 khz diferențe

  Stie cineva care este diferenta intre tag-urile pe 125 cu diferite cipuri?De ex am gasit cu cip IDT-2000EM,EM-03,IDT 1000EM.Ce mă intereseaza este daca pot fi folosite oricare la un control acces chinezesc pe 125 khz. Multumesc. L.E.LA cititor spune :RF type: EM card
 8. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  up
 9. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  up
 10. loleksibolek

  Becuri ,sodiu,halogenuri metalice,altele

  4 bucați Philips HPI-T PLUS 400W/645 ,2 bucați lampi vapor sodiu Lohuis 400w.ATENȚie,nu funcționează decât cu drosel și ignitor,Am cred o bucată sau doua recuperate dar bune.Becurile sunt noi,nefolosite.Preț Philips 50 lei,Lohuis -20 lei.La cumpărarea tuturor,la pachet,ofer trei becuri vapori de sodiu ,unul Lohuis,nou și doua Philips folosite dar bune,ML,nu necesita balast pentru functionare.SAu schimb cu diverse,nu am ce să mai fac cu ele.Prefer servomotoare,arduino. Programator PIC-uri 60 lei
 11. loleksibolek

  Buton arduino

  Acum ceva timp am modificat un sketch (adresa de unde e luat e la începutul lui) pentru a-mi acționa un servomotor in funcție de un cititor rfid.De mers merge bine,memoreaza si șterge carduri ok,acționeaza servomotorul, dar m-am lovit de o problema: dacă panoul cu cititorul rfid și afișajul e în afara ușii(asta face,acționează un zăvor cu servomotorul)din interior nu pot să deschid ușa .Așa că m-am gândit sa-i pun un buton care la apăsare să acționeze servomotorul câteva secunde apoi să-l aducă in poziția de închis.Eh,nu știu ce și cum dar nu-mi iese deloc,maxim ce am reușit e să citească la început butonul si să acționeze , apoi pauză...Deci dacă cineva are timp și se pricepe... Acesta este RFID CARD READER By https://nonstopengineering.blogspot.com/ Using Arduino,RFID-RC522 and LCD 16x2 ------------------------------------------*/ #include "Servo.h" #include <EEPROM.h> //Library To read and write PICC's UIDs from/to EEPROM #include <SPI.h> //Library RC522 Module uses SPI protocol #include <MFRC522.h> //Library RC522 Module #include <LiquidCrystal.h> //Library for LCD Display int button = 2; int buttonState = 0; int servoPin = A5; Servo Servo1; boolean match = false; // initialize card match to false boolean programMode = false; // initialize programming mode to false int successRead; // Variable integer to keep if we have Successful Read from Reader byte storedCard[4]; // Stores an ID read from EEPROM byte readCard[4]; // Stores scanned ID read from RFID Module byte masterCard[4]; // Stores master card's ID read from EEPROM #define PinLed A0 #define PinAlarma A1 #define PinAcces A3 #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance. LiquidCrystal lcd(3,4,5,6,7,8); //Initializing LCD PINS as (RS,EN,D4,D5,D6,D7) void setup() { for(int x=0; x<2; x++) { pinMode(button, INPUT); } // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with PC lcd.begin(16, 2); //Initializing LCD 16x2 pinMode(PinLed, OUTPUT); //LED and Buzzer PIN OUT pinMode(PinAlarma,OUTPUT); pinMode(PinAcces,OUTPUT); digitalWrite(PinAcces,HIGH); Servo1.attach(servoPin); Servo1.write(0); SPI.begin(); // MFRC522 Hardware uses SPI protocol mfrc522.PCD_Init(); // Initialize MFRC522 Hardware mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max); if (EEPROM.read(1) != 1) { // Look EEPROM if Master Card defined, EEPROM address 1 holds if defined Serial.println("No Master Card Defined"); //When no Master Card in Your EEROM (Serial Display) Serial.println("Scan A PICC to Define as Master Card"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.println("Setare Mastercard "); //When no Master Card in Your EEROM (LCD Display) lcd.setCursor(0, 1); lcd.println("Scanare card....."); //Scan any RFID CARD to set Your Master Card in Your EEROM (LCD Display) delay(1500); do { successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0 } while (!successRead); //the program will not go further while you not get a successful read for ( int j = 0; j < 4; j++ ) { // Loop 4 times EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] ); // Write scanned PICC's UID to EEPROM, start from address 3 } EEPROM.write(1, 1); //Write to EEPROM we defined Master Card. Serial.println("Master Card setat"); } Serial.println("Master Card's UID"); for ( int i = 0; i < 4; i++ ) { // Read Master Card's UID from EEPROM masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i); // Write it to masterCard Serial.print(masterCard[i], HEX); //Master Card only view in serial Serial.println("Waiting PICCs to bo scanned :)"); } //WAITING TO SCAN THE RFID CARDS: Serial.println(""); Serial.println("Scanare card"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.println(" Asteptati "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.println("Verificare ... "); delay(1500); } void loop() {{ lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" SCANATI "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" CARDUL"); do { successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0 if (programMode) { // Program Mode cycles through RGB waiting to read a new card } else { }} while (!successRead); //the program will not go further while you not get a successful read if (programMode) { if ( isMaster(readCard) ) { //If master card scanned again exit program mode Serial.println("This is Master Card"); Serial.println("Exiting Program Mode"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" IESIRE"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("MOD MASTERCARD"); delay(2000); programMode = false; return; } else { if ( findID(readCard) ) { //If scanned card is known delete it Serial.println("I know this PICC, so removing"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Card memorat!"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Se sterge....."); delay(5000); deleteID(readCard); Serial.println("-----------------------------"); } else { // If scanned card is not known add it Serial.println("I do not know this PICC, adding..."); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Card nr:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(readCard[0], HEX); lcd.print(readCard[1], HEX); lcd.print(readCard[2], HEX); lcd.print(readCard[3], HEX); lcd.print(readCard[4], HEX); delay(4000); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Card nou"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Se adauga....."); delay(5000); writeID(readCard); Serial.println("-----------------------------"); }} } else { if ( isMaster(readCard) ) { // If scanned card's ID matches Master Card's ID enter program mode programMode = true; Serial.println("Welcome to Mastercard Mode"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("MASTERCARD MOD"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" Asteptati..."); delay(3000); int count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that Serial.print("I have "); // stores the number of ID's in EEPROM Serial.print(count); Serial.print(" record(s) on EEPROM"); Serial.println(""); Serial.println("Scan a PICC to ADD or REMOVE"); Serial.println("-----------------------------"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" Mod "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" Add&remove"); delay(2500); } else { if ( findID(readCard) ) { // If not, see if the card is in the EEPROM Serial.println("Acces Granted"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" ACCES "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" PERMIS "); digitalWrite(PinAcces, LOW); digitalWrite(PinLed,HIGH); Servo1.write(55 ); delay(10000); digitalWrite(PinAcces, HIGH); digitalWrite(PinLed,LOW); lcd.clear(); Servo1.write (0); } else { // If not, show that the ID was not valid Serial.println("Access Denied"); for (int abcd = 0; abcd < 6; abcd++) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" ACCES "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" INTERZIS "); digitalWrite(PinAlarma, HIGH); delay(1500); digitalWrite(PinAlarma, LOW); lcd.clear(); lcd.print(" CARD "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" NEAUTORIZAT "); delay(1500); } lcd.clear(); } }}}} int getID() { // Getting ready for Reading PICCs if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //If a new PICC placed to RFID reader continue return 0; } if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //Since a PICC placed get Serial and continue return 0; } // There are Mifare PICCs which have 4 byte or 7 byte UID care if you use 7 byte PICC // I think we should assume every PICC as they have 4 byte UID // Until we support 7 byte PICCs Serial.println("Scanning PICC's UID........."); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" SCANARE"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" CARD....."); delay(2000); for (int i = 0; i < 4; i++) { // readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i]; Serial.print(readCard[i], HEX); } Serial.println(""); mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading return 1; } boolean isMaster( byte test[] ) { if ( checkTwo( test, masterCard ) ) return true; else return false; } boolean checkTwo ( byte a[], byte b[] ) { if ( a[0] != NULL ) // Make sure there is something in the array first match = true; // Assume they match at first for ( int k = 0; k < 4; k++ ) { // Loop 4 times if ( a[k] != b[k] ) // IF a != b then set match = false, one fails, all fail match = false; } if ( match ) { // Check to see if if match is still true return true; // Return true } else { return false; // Return false }} boolean findID( byte find[] ) { int count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that for ( int i = 1; i <= count; i++ ) { // Loop once for each EEPROM entry readID(i); // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4] if ( checkTwo( find, storedCard ) ) { // Check to see if the storedCard read from EEPROM return true; break; // Stop looking we found it } else { // If not, return false }} return false; } void readID( int number ) { int start = (number * 4 ) + 2; // Figure out starting position for ( int i = 0; i < 4; i++ ) { // Loop 4 times to get the 4 Bytes storedCard[i] = EEPROM.read(start + i); // Assign values read from EEPROM to array } } void deleteID( byte a[] ) { if ( !findID( a ) ) { // Before we delete from the EEPROM, check to see if we have this card! failedWrite(); // If not } else { int num = EEPROM.read(0); // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards int slot; // Figure out the slot number of the card int start;// = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts int looping; // The number of times the loop repeats int j; int count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores number of cards slot = findIDSLOT( a ); //Figure out the slot number of the card to delete start = (slot * 4) + 2; looping = ((num - slot) * 4); num--; // Decrement the counter by one EEPROM.write( 0, num ); // Write the new count to the counter for ( j = 0; j < looping; j++ ) { // Loop the card shift times EEPROM.write( start + j, EEPROM.read(start + 4 + j)); // Shift the array values to 4 places earlier in the EEPROM } for ( int k = 0; k < 4; k++ ) { //Shifting loop EEPROM.write( start + j + k, 0); } successDelete(); }} //For Failed to add the card: void failedWrite() { Serial.println("something wrong with Card"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SOMETHING WRONG"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("WITH CARD"); delay(2000); } //For Sucessfully Deleted: void successDelete() { Serial.println("Stergere reusita"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("STERGERE"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("EFECTUATA"); delay(2000); } int findIDSLOT( byte find[] ) { int count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that for ( int i = 1; i <= count; i++ ) { // Loop once for each EEPROM entry readID(i); // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4] if ( checkTwo( find, storedCard ) ) { // Check to see if the storedCard read from EEPROM // is the same as the find[] ID card passed return i; // The slot number of the card break; // Stop looking we found it } } } //For Sucessfully Added: void successWrite() { Serial.println("Succesfully added"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" ADAUGARE"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" EFECTUATA"); delay(2000); } //For Adding card to EEROM: void writeID( byte a[] ) { if ( !findID( a ) ) { // Before we write to the EEPROM, check to see if we have seen this card before! int num = EEPROM.read(0); // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards int start = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts num++; // Increment the counter by one EEPROM.write( 0, num ); // Write the new count to the counter for ( int j = 0; j < 4; j++ ) { // Loop 4 times EEPROM.write( start + j, a[j] ); // Write the array values to EEPROM in the right position } successWrite(); } else { failedWrite(); } } Butonul l-am pus la pinul 2,deci am nevoie ca la apăsarea butonului să acționeze sevomotorul câteva secunde(Servo1.write(55)) apoi să revina la 0. Mulțumesc.
 12. loleksibolek

  arduino controller lampa leduri acvariu

  De ce de pe telefon?Eu am facut asa ceva si intensitatea si culoarea se regleaza in functie de un ciclu noapte zi,simuleaza rasaritul,ziua si apusul.Singurul lucru ce nu mi-a iesit e corelarea unui ciclu cu durata zilei si ca sa nu folosesc ceas am pus o priza electronica care il reseteaza in fiecare noapte la ora 24.
 13. loleksibolek

  Incalzitor prin inductie diy

  Nu stiu ce frecventa aveti acolo dar in general la incalzit se folosesc frecvente intre 1-3 khz.Frecventa mai mica inseamna o adancime mare de patrundere,frecventa mai mare o incalzire mai la suprafata.
 14. loleksibolek

  Plata pe ebay

  Am Mastercard debit,emis de Banca Romaneasca(daca se considera reclama poate fi sters).Am ramas cu el de acum vreo 10 ani cand primeam salariul acolo,e activat implicit pentru plati pe internet.La banca aia nu am alte conturi,deci n-are ce sa se intample,pe card pun cate o suma de cateva sute de pe care cumpar de la fratii chinezi. Cand imi mai raman bani mai platesc online facturi.De fiecare data cand am facut cate o plata(chiar si de 0,95$) am fost sunat si intrebat de operator daca eu am platit de pe card si suma.Chiar o data la 1 noaptea dupa ce dadusem comanda.Am patit si sa cumpar si sa nu-mi vina marfa,am facut sesizare si am primit banii inapoi.Cum fac asta cei de la ebay habar n-am.
 15. loleksibolek

  Intrebare balast bec vapori cu mercur

  Spitfire,te inseli,se produc si acum ,si se si folosesc.Iar de cumparat se cumpara.
×